טיפול במניה ובחשבונות חשמל

ייעוץ לקריאת חשבונות החשמל, טיפול מול מחלקת חשבונות בחברת חשמל, וייעוץ למניה פנימית

שירות ייעוץ חשבונאי למערכות סולאריות.
גולן סולאר רכשו ניסיון רב בתחום המנייה מול חברת חשמל ומחלקי חשמל.
יועצי גולן סולאר מעבירים הדרכות אישיות לקריאה והבנת חשבונות החשמל.
* הדרכה בקריאת חשבונות החשמל.
* הדרכה חשבונאית למערכות מונה נטו – קיזוזים וצריכה.
במערכות מונה נטו יש בחשבון החשמל מרכיבים רבים של חיובים וזיכויים שונים, יש השפעה במידה  ומותקנת יותר ממערכת אחת על אותו חיבור חשמל וחשוב מאד להכיר את הדברים וההתחשבנות הכספית.
* הכוונה בחיבור נכון של מערכת מונה-נטו בלוח החשמל על מנת לא לגרור עלויות נוספות.
* הכוונה בחיבור מונה פנימי.
* טיפול בחשבונות מול חברת החשמל.
* ייעוץ למערכות פנימיות במחלקי חשמל בקיבוצים.

לתיאום פגישת ייעוץ

new logo (350 x 266)

מוקד ניטור ושירות לקוחות:
04-8668559 , 04-8552265
moked@golansolar.co.il

 

Call Now Button