קול קורא

קול קורא בימים אלה יצא המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם הקרן הקיימת לישראל, בקול קורא במטרה לסייע לרשויות מקומיות לממן פרויקטים להתייעלות אנרגטית.מענקים ממשלתיים להקמת מערכות סולאריות מטרת הקול קורא לקדם את החלטת הממשלה והתחייבויות המדינה בוועידת פריז האחרונה (12/2015)...

הכלים הכלכליים העומדים לרשות המדינה לעידוד שימוש אנרגיה מתחדשת

צריכת האנרגיה עולה בכל שנה ושנה עם גידול האוכלוסייה והתפתחות הטכנולוגיה. התלות באנרגיה מיובאת, הזיהום הסביבתי, ההתחממות הגלובלית ועלות הפקת האנרגיה שאינה מתכלה אילצו את האנושות למצוא פתרון לבעיות אלו. לכן, הכרחי לייצר אנרגיה נקייה ממקורות שונים ברי קיימא (בניגוד לנפט,...

התפתחות האנרגיה הסולארית ברחבי העולם אל מול האנרגיה הסולארית בישראל

ההתעוררות ותחילת המעבר לאנרגיה סולארית ברחבי העולם כתוצאה ממגוון הסיבות שהוזכרו בפרק הקודם החלה בתחילת שנות ה-90, בעיקר הודות לתכניות תמיכה ממשלתיות, מימון עצמי ופריצות דרך טכנולוגיות אשר אפשרו את פיתוח טכנולוגיות האנרגיה המתחדשות. זמינות של אנרגיה זולה ובשפע, יחד עם...
Call Now Button